STUCSB
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
STUDENTSKI CENTAR
Slavonski Brod
P. Svačića bb
35000 Slavonski Brod
Tel.: 035/492-467

Fax: 035/492-869
E-mail: info@stucsb.hr
POČETNA
SMJEŠTAJ
PREHRANA
STUDENT SERVIS
AKTIVNOSTI
O NAMA
KONTAKTI
DOKUMENTI
OBAVIJESTI

Dokumenti

LINKOVI

Dokumenti

POSLOVI

Novi poslovi

ADMIN

NOVOSTI

Novosti

Detaljnije...

SMJEŠTAJ

  Novi dom


U studenom 1999. Studentski centar je otvorio novi dom. Otvorenjem novog doma povećali smo smještajni kapacitet za 45 ležaja. Novi dom ima 19 soba od toga 15 dvokrevetnih s kupaonom i 4 trokrevetne sobe s kupaonom.Paviljon IPaviljon I ima 45 ležaja u 15 soba. Ima 8 trokrevetnih s kupaonom i 7 trokrevetnih bez kupaone. Za sobe koje nemaju kupaonu Paviljon I raspolaže zajedničkim tuš kabinama i sanitarnim čvorovima. Studentima u Paviljonu I na raspolaganju je i čajna kuhinja.Paviljon II


Paviljon II broji 27 ležaja u 9 soba. Ima 4 trokrevetne s kupaonom i 5 trokrevetnih bez kupaone. Za sobe koje nemaju kupaonu, studenti u Paviljonu II imaju zajedničke tuš kabine i sanitarne čvorove. Paviljon II također ima čajnu kuhinju za potrebe studenata.

PREHRANA

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je novi pravilnik o prehrani studenata, koji je stupio na snagu 1. listopada 2001. god. putem informacijskog sustava (tzv. X-ice). Studentske referade visokih učilišta dužne su u bazu podataka studentske prehrane unijeti podatke za sve studente i dodijeliti im razine prava za prehranu kako bi ostvarili pravo na X-icu. To je magnetska kartica s nazivom sveučilišta/veleučilišta, jedinstvenim brojem iskaznice s imenom i prezimenom, te slikom i potpisom vlasnika. Iskaznica vrijedi godinu dana po izdavanju nakon čega je potrebno produženje valjanosti što se obavlja upisom u narednu ak. godinu. Na iskaznici nema upisane nikakve vrijednosti, već se pravo na subvencionirani iznos pridodaje studentu na početku novog mjeseca iz središnje baze podataka.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa subvencionira prehranu studenata. Puna cijena toplog obroka iznosi 22,60 Kn od toga MZOŠ subvencionira 73,65% (16,10 Kn), a student plaća 26,35% (6,50 Kn) od iznosa pune cijene.

Na našim visokim učilištima u Slavonskom Brodu Ministarstvo znanosti je uvelo informacijski sustav prehrane, te se prehrana studenata odvija putem X-ice.

Lokalno povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata


Studentski dom - Restoran

STUDENT SERVIS

Studentski servis u okviru svoje djelatnosti povremeno i privremeno zapošljava redovite studente i maturante srednjih škola. Radom u Studentskom servisu, studentima je omogućena dodatna zarada i poboljšanje osobnog standarda. Putem Servisa studenti se zapošljvaju na svim vrstama poslova od zemljanih radova, utovara i istovara, pomoćnih poslova, administrativnih poslova, poslova programiranja, ugostiteljstva i turističkih kao i drugim poslovima. Sredstva iz provizije koja Studentski centar ostvaruje putem servisa ulažu se u poboljšanje studentskog standarda.


OBAVIJEST STUDENTIMA – PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

Pravilnik o porezu na dohodak bit će izmijenjen do kraja siječnja, zaključeno je u petak, 13. siječnja 2017. na sastanku ministra financija Zdravka Marića i ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića, s predstavnicima Hrvatskog studentskog zbora. Informaciju o tome, koja je objavljena na stranicama ministarstva, možete pogledati OVDJE.


Zakon o obavljanju studentskih poslova

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova


Učlanjenje


U Studentski servis mogu se učlaniti studenti koji imaju status redovitog studenta.
Status redovitog studenta se dokazuje vjerodostojnom ispravom (Indeks, uvjerenje visokog učilišta), temeljem koje se studentu izdaje članska iskaznica.
Za učljanjene u studentski servis potrebno je:
- uvjerenje u upisu na visoko učilište kao redovan student ili student po vlastitim potrebama
- učenici-maturanti (fotokopiju završnog razreda )
- dvije fotografije
- žiro račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb (PBZ)
Iznimno, člansku iskaznicu mogu dobiti i učenici završnih razreda srednje škole koji su u postupku upisa na studij.
Učlanjenjem studenti ostvaruju pravo i mogućnost zapošljavanja putem Studentskog servisa.

Isplate računa vrše se nakon uplate poslodavca.


Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI

Poslovi se reguliraju posebnim ugovorom između naručitelja i Studentskog servisa, imajući u vidu karakter posla i vrijeme trajanja.
Na ugovoreni neto iznos zaračunavamo 17,50% (12% manipulativni troškovi, te doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima)
Svi radovi obavljaju se po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja radova.
Sredstva za zaštitu na radu dužan je osigurati naručitelj radova.
Naručitelj je dužan ispostavljenu fakturu platiti u roku, u protivnom obračunava se zakonska zatezna kamata.
Naručitelj, student i Studentski centar sklapaju ugovor na tipskom formularu, a prema potrebi se sklapa posebni ugovor s poslodavcem.


ISPLATE ZARADA ČLANOVA SERVISA

Studentski servis isplaćuje zarade svojih članova putem žiro računa.

Zarade se isplaćuju svakodnevno, direktno na žiro račune studenata. Studentski servis „ne zadržava“ zarade studenata, zarade se isplaćuju isti dan čim su proknjižene na našem izvodu, odnosno kad se registrira uplata poslodavca.

AKTIVNOSTI

Veslanje

Odbojka

Nogomet

Košarka

Stolni tenis

Informatička sekcija

O NAMA

Studentski centar u Slavonskom Brodu je sastavnica Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, koja djeluje kao samostalni pravni subjekt od mjeseca listopada 1995.g.

Temeljna zadaća Studentskog centra je sveukupna briga o studentskom standardu svih studenata visokih učilišta na području Slavonskog Broda (smještaj i prehrana studenata, povremeno i privremeno zapošljavanje, te kulturno-zabavni i športski život studenata).

U sastavu Studentskog centra u Slav. Brodu, djeluju četiri ustrojbene jedinice i to:
    - Smještaj studenata
    - Prehrana studenata
    - Studentski servis
    - Zajedničke službe

Studentski centar omogućava ispunjenje slobodnog vremena kroz razne aktivnosti. Uz lijepo uređen okoliš oko 3000 m, raspolažemo igralištem za odbojku i košarku, stolom za stolni tenis i prostorom za igranje malog nogometa. Športske aktivnosti organiziramo i u sufinanciranju iznajmljene dvorane za fitnes i judo sekciju čiji su korisnici studenti.


Najveći interes studenata je rad u informatičkoj učionici. Informatička učionica opremljena je sa šest novih računala, koji su umreženi na carnet i imaju besplatan pristup na internet.

Uz potporu Studentskog centra, studentima osiguravamo ulaznice za kazališne predstave, koje se odvijaju u Slavonskom Brodu.

Studentski centar planira i u idućem razdoblju posvetiti još više pažnje razvitku kulturnih i drugih vrijednosti mladih.

Izražavajući Vam dobrodošlicu na Sveučilište J.J. Strossmayer, Veleučilište i grad Slavonski Brod, pozivam Vas u Studentski centar, mjesto koje je namjenjeno i primjereno Vama studentima.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Angelo Denis Delhusa, dipl. ecc.


KONTAKTI

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Studentski centar u Slavonskom Brodu
P. Svačića bb
35000 Slavonski Brod
Avatar

Ravnatelj

Angelo Denis Delhusa

035/442-648

ravnatelj@stucsb.hr

Avatar

Student servis

Slavica Margeta

035/444-265

servis@stucsb.hr

Avatar

Studentski dom

Marija Mikulcic

035/492-467

studentskidom@stucsb.hr

Avatar

Računovodstvo

Andelka Kodoman

035/443-170

racunovodstvo@stucsb.hr

Avatar

Kadrovska služba

Jelica Bozic

035/492-465

kadrovskasluzba@stucsb.hr

Avatar

Prehrana

Alen Brzić

098/899-829

prehrana@stucsb.hr

Copyright © STUCSB, 2018.
Studentski centar u Slavonskom Brodu | P. Svačića bb, 35000 Slavonski Brod | Tel.: 035/492-467 | Fax: 035/492-869 | E-mail: info@stucsb.hr